Over het forum

Het Belgische Kano & Kayak Forum is een plaats waar informatie kennis maakt met spelers, scheidsrechters, organisatoren en fans

Het forum is niet geassocieerd met enige federatie, club of officiele instantie.

Het doel van het Belgische Kano & Kayak Forum is overleg en informatie uitwisseling te stimuleren en zo de sport to promoten en de kwaliteit te verhogen.